Gå til innholdet

Lønnskalkulator Langtransport

Produktiv Timesats jfr. Tariffavtalen Lokalt tillegg Produktiv Timesats inkl. lokalt tillegg Fagbrev, kr 9 Produktiv Timesats inkl. lokalt- og fagbrevtillegg
kr kr kr
Produktiv tid Timer Timesats Sum lønn
Arbeidstid, kjøring, lasting, lossing og lignende kr kr
Tilgjengelighetstid kr kr
Pauser kr kr
Sum produktiv tid kr
Passiv tid Timer Timesats Sum lønn
Passiv tid % kr kr
Sum passiv tid kr
Ubekvemstillegg Timer Sum lønn
Ubekvemstillegg 25% % kr kr
Ubekvemstillegg 40% % kr kr
Sum ubekvemstillegg kr
Overtid Timer Sum lønn
Overtid 100% av produktiv sats % kr kr
Overtid 50 % av passiv sats % kr kr
Sum overtid kr
Diett og kostkompensasjon Døgn Sats
Diett kr kr
Diett pr. påbegynt 8 time kr kr
Sum diett og kost kr
Sum lønn (produktiv tid, passiv tid, ubekvem og overtid) kr
Sum diett og kostkompensasjon kr
Sum lønn og diett kr
Skriv ut