Gå til innholdet

Tariffoppgjør

Forbundet har en grundig og demokratisk prosess for medlemmer og tillitsvalgte i forkant av hovedoppgjørene. Ulike temaer og krav behandles og prioriteres i klubber/fagforeninger, på distriktsnivå og til slutt på tre store landstariffkonferanser før endelig behandling i forbundets landsstyre. Helt til slutt blir det kommende tariffoppgjøret behandlet i LOs representantskap.