Gå til innholdet

Allmenngjøring - Lønn og diett

I Norge er det innenfor enkelte bransjer lovfestet enkelte deler av tariffavtalene, som et ledd i å motvirke sosial lønnsdumping. Innenfor forbundets bransjer er det vedtatt allmenngjøring av lønn/diett for godstransport og turbil/buss. Dette betyr at det i Norge er forbudt å lønne lavere enn den allmenngjorte satsen.

Godstransport:

For godssjåfører er tariffavtalens minstelønn allmenngjort, i tillegg til diett iht. skatteetatens sats for trekkfri kostgodtgjørelse.
Iht. allmenngjøringen for godsbransjen skal ingen sjåfører lønnes dårligere enn følgende satser:

Timelønn: Minst kr. 171,45
Diett: Kr. 300 per døgn.


Turbil:

Iht. allmenngjøringen for turbil/buss skal ingen sjåfører lønnes dårligere enn følgende sats:

Timelønn: Minst kr. 155,87
I tillegg skal det avtales ordninger vedrørende kost og losji.

Forskriften om allmenngjøring for gods, kan du lese her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-12-1703

Forskriften for persontransport med turbil kan du lese her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-12-1701

Veileder for bestilling av godstransport og persontransport kan du leser her:

Veileder bestilling av persontransport med turbuss

Veileder bestilling av godstransport