Gå til innholdet

Verving

Det er viktig at vi har fokus på verving. Dette er selve grunnlaget for at både forbund og foreninger kan drive sin virksomhet på en god måte. Vi vil oppmuntre til dette med kampanjer, nye premier og fortløpende informasjon om rikets tilstand ihht medlemsmasse. Opplysnings- og verveutvalget vil også være aktive med arbeidet framover. Følg med på vervesidene for ytterligere informasjon!

03


Dette er NTF sin bie
Bien symboliserer styrke, utålmodighet og kampvilje. Den er sterk alene, men sterkere sammen med andre. Som sverm kan den samarbeide, bygge, angripe og forsvare.
Bien lurer på det andre medlemmer kanskje lurer på, og stiller nyttige spørsmål som NTF svarer på (se flyers).
Han er:

 • Opptatt av hva han får ut av medlemsskapet
 • Nysgjerrig på individuelle og kollektive fordeler
 • Opptatt av hva NTF står for og kjemper for
 • Opptatt av sterk yrkesidentitet og lokal medvirkelse

Når du skal verve medlemmer er det lurt å fokusere på hvilke fordeler man får som medlem av NTF.
Det er viktig å kommunisere både individuelle fordeler, kollektive fordeler, tydelige verdier og yrkesidentitet.

Hvordan tydeliggjøre fordeler?
Hvilke virkemidler kan/bør vi benytte?

 • Se vervenettside (med link) for oversikt over medlemsfordeler
 • Promotering i SoMe
 • Dele innlegg både privat og med grupper
 • Skape muligheter for aktiviteter på arbeidsplassen og fortelle om medlemsfordelene
 • Kantine, interne møter i regi av ledelsen
 • Klubbkontormuligheten
 • Stimulere medlemmer til å dele info på sosiale medier og fortelle om medlemsfordeler
 • Dele ut flyers
 • Bruke rollup aktivt

 

Henvendelser om vervearbeidet kan rettes til forbundet på
tlf. 40 64 64 64, eller på e-post ntf@transportarbeider.no. Vi har etablert en ny nettbutikk der du kan gå inn og se hvor mange vervepoeng du trenger for de forskjellige vervepremiene. Dess flere du verver, jo flottere vervepremier kan du få.