Gå til innholdet

Fagforeninger

Vesterveien 15 B, 4613 Kristiansand
Tlf. 38 07 22 50
E-post: agder@transportarbeider.no

Leder

Jan Erik Aksnes
Tlf. 455 13 549
jan.erik.aksnes@transportarbeider.no

Postboks 4461, 2308 Hamar
Tlf. 476 48 070
E-post: hedmark@transportarbeider.no

Leder

Eldar M. Rudolfsen
Tlf: 928 34 939
eldar.rudolfsen@transportarbeider.no

Transportarbeiderforening Nord organiserer transportarbeidere i Nordland, Troms og Finnmark

Vesterålsgata 90, 8400 Sortland
Postboks 59, 8401 Sortland
Tlf. 76 12 45 92
E-post: haalogaland@transportarbeider.no

Leder

Bjørn Tore Bråten
Tlf. 924 12 458
bjorn.tore.braaten@transportarbeider.no

Lastebileiernes Forening er en landsomfattende forening for enbilseiere

Enebakkveien 133, 0680 Oslo
Tlf. 22 68 44 00
E-post: lastebileierne@transportarbeider.no

Leder

Trond Erik Knutsen
Tlf. 901 80 558
trond.erik.knutsen@transportarbeider.no 

Foreningen organiserer ansatte i LKAB i Narvik

Postboks 340, 8505 Narvik
Tlf. 959 23 966
E-post: lkabarbeiderforening@gmail.com

Leder

Stian Kristiansen
Tlf. 921 15 653
E-post: stian.kristiansen87@gmail.com

Midtnorsk Transportarbeiderforening organiserer transportarbeidere i Sør- og Nord-Trøndelag

Vestre Rosten 81, 7075 Tiller
Tlf. 73 87 66 10
E-post: midtnorsk@transportarbeider.no

Leder

 

Lerstadveien 508, 6018 Ålesund
Tlf. 400 06 261
E-post: more.romsdal@transportarbeider.no

Leder

Jack Narve Sæther
Tlf. 930 45 541
jack.saether@transportarbeider.no

Norsk Havnearbeiderforening er en landsomfattende forening for havnearbeidere

Postboks 2079, Skarbøvik
6028, Ålesund
Tlf. 468 63 818 
E-post: havnearbeider@transportarbeider.no

 

Leder

Bjørn Steffensen
Tlf. 971 02 260
bjorn.steffensen@transportarbeider.no

Enebakkvegen 133, 0680 Oslo
Tlf. 401 00 406
E-post: oobf@transportarbeider.no
Nettside: www.oobf.no

Leder

Petter Jørgensen
Tlf. 401 00 408 - 926 02 981
petter.jorgensen@transportarbeider.no

Oslo Transportarbeiderforening organiserer transportarbeidere i Oslo, Akershus og Buskerud.

Folkets Hus, Torggt 12, 0181 Oslo
Tlf. 48 21 22 22
E-post: otf@transportarbeider.no
Nettside: www.oslotransport.com 

Leder

Pål Aronsen
Tlf. 959 79 707
pal.aronsen@transportarbeider.no

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger
E-post: rogaland@transportarbeider.no

Leder

Inge Vidar Lone
Tlf. 483 89 285
inge.vidar.lone@transportarbeider.no

Leder

Morten Hansen
Moaveien 15
1719 Greåker
morten.hansen@borregaard.com

Postboks 636, 6804 Førde
Tlf. 958 66 040
E-post: softa@transportarbeider.no

Leder

Geir Are Strømnæss
Tlf. 900 33 662
geir.are.stromnaess@transportarbeider.no

Folkets Hus, Jernbanealléen 13, 3210 Sandefjord
Tlf. 40 00 18 44
E-post: vestfold-telemark@transportarbeider.no

Leder

Nina Risinggård
Tlf. 920 43 195
nina.risinggaard@transportarbeider.no

Vestnorsk Transportarbeiderforening organiserer transportarbeidere i Hordaland og i Haugaland i Rogaland

Lars Hilles gate 19, 5008 Bergen
Tlf. 90 81 29 98
E-post: vestnorsk@transportarbeider.no

DK Haugesund
Haraldsgata 177, 5525 Haugesund

Leder

Roger Moum
Tlf.: 905 19 479
roger.moum@transportarbeider.no

Leder DK Haugesund

Borgny Hauge Skogen
Tlf. 958 70 576 
borgny.skogen@transportarbeider.no

 

Astrids gate 34, 1706 Sarpsborg
Tlf. 400 06 891
E-post: ostfold@transportarbeider.no

Leder

Monica Johansen
Tlf. 922 73 123
monica.johansen@transportarbeider.no