Gå til innholdet

Ungdomsutvalget

Norsk Transportarbeiderforbund har eget ungdomsutvalg som skal ivareta fokuset på unge medlemmer og deres situasjon i transportbransjen.

Unge medlemmer skal være representert i styrene i foreninger og klubber og i forbundsstyret. Det er den årlige ungdomskonferansen som velger ungdomsutvalget i forbundet, men forbundsstyret skal formelt godkjenne disse valgene. Forbundet arrangerer en årlig ungdomskonferanse, der ungdommen drøfter saker av betydning for unge medlemmer i forbundet. Ungdomsutvalget er et rådgivende organ for forbundsstyret og forbundets administrasjon i saker som angår ungdom og yngre arbeidere. Ungdomsutvalgets leder møter i forbundsstyre med tale - forslags og stemmerett.

Norsk Transportarbeiderforbunds saksbehandler for ungdomsutvalget er:

Forbundssekretær
Bjørn Anders Jonassen
Tlf. 920 12 514
bjorn.anders.jonassen@.transportarbeider.no

Ungdomsutvalgets medlemmer

Thomas Alexander Nørstad Jørgensen
Alexander Eriksen Loiro
Joakim Hagen
Elin Aase
Glenn Rinden
Håvard Loeng

Vararepresentanter

Eirik Svensson
Viggo Lund Follestad
Stian Svendsen