Gå til innholdet

Konsernrådet

Konsernrådet på fire medlemmer velges av og blant de konserntillitsvalgte i NTF. Valget skjer hvert år på første møte i NTFs konsernforum. Konsernrådet er et rådgivende organ for forbundet i saker av konsernfaglig art.

Konsernrådet i Norsk Transportarbeiderforbund består av tillitsvalgte i konsern eller konsernlignende selskaper. 

Konsernrådets er et rådgivende organ for forbundet i saker av konsernfaglig art. Rådet har som oppgave å utvikle det konsernfaglige arbeid i forbundet, bygge nettverk blant konserntillitsvalgte, innhente og spre informasjon om konsernfaglige spørsmål. Rådet har ansvar for å planlegge og gjennomføre det årlige møtet i forbundets konsernforum.

Konsernforumet er et forum for konserntillitsvalgte i forbundet, som samles årlig for å drøfte konsernfaglige spørsmål og velge forbundets konsernråd. 

Forbundets saksbehandler for konsernrådet er:

Forbundssekretær
Peter Hansen
Tlf. 419 05 582
peter.hansen@transportarbeider.no

Konsernrådets medlemmer

Monica Okpe
Stian Kvalvaag
Roger Haagensen
Pål Rostad

Varamedlemmer

Dagfinn Haga
Nils Bjarte Sæle