Gå til innholdet

Bransjeråd

Bransjerådene behandler saker som er aktuelle for den enkelte bransje, er rådgivende overfor forbundstyret og fungerer som forhandlingsutvalg ved tariffoppgjørene.

Bransjerådene velges hvert andre år på forbundets bransjekonferanser.

Bransjerådet består av tillitsvalgte fra bedrifter i bransjen. Bransjerådet skal bistå forbundet med verving, høringer samt være rådgivende organ.

Bransjerådet for avisbud er sammensatt av representanter for tillitsvalgte i distribusjonsselskaper innen avis/reklamebud. Bransjerådet velges for tariffperioden på to år. Forbundet har en landsomfattende tariffavtale for avis/reklamebud, og har nær 1000 medlemmer på landsbasis.

Forbundets saksbehandler for avisbudene er:

Forbundssekretær
Sissel Karlsen
Tlf. 992 24 516
sissel.karlsen@transportarbeider.no

Bransjerådet for avisbud perioden 2018 - 2020

Medlemmer

Rune Kristiansen
May Britt B. Olsen
Frank Johansen
Ole Sivert Prytz
Jørn Ramsåsen
Jan Svenningsen

Vara

Nils Henning Brasrud

Bransjerådet består av tillitsvalgte fra bedrifter i bransjen. Bransjerådet skal bistå forbundet med verving, høringer samt være rådgivende organ.

Forbundet organiserer sjåfører, verkstedsarbeidere og servicearbeidere i busselskaper.

Forbundet har tariffavtaler med bedrifter organisert i NHO Transport og i Spekter (Nettbuss), og med bedrifter som ikke tilhører noen arbeidsgiverorganisasjon.

Forbunds saksbehandler for buss er:

Forbundssekretær
Peter Hansen
Tlf. 419 05 582
peter.hansen@transportarbeider.no

Bransjerådet for buss perioden 2018 - 2020

Medlemmer

Per Ole Melgård
Roger Haagensen
Joakim Hagen
Linda Langstad
Morten Kvam
Bjørn Tore Bråten
Dagfinn Haga
Bjørn Olden
Geir Tore Kravdal

Vara

Øyvind Selnes
Leif Petter Lieng
Roy Lasse Torheim
Sigurd Børresen
Mukhtar Ahmad
John Arild Svendsen
Ørjan Takle
Sæmund Sørberg
Janne Finsrud

Bransjerådet består av tillitsvalgte fra bedrifter i bransjen. Bransjerådet skal bistå forbundet med verving, høringer samt være rådgivende organ.

Forbundet organiserer godssjåfører - både lang- og nærtransport, distribusjonskjøring, stykkgodstransport, tankbil, bulkkjøring og øvrige typer distribusjonstransport.

Forbundets saksbehandler for godssjåførene er:

Forbundssekretær
Morten Hagen
Tlf: 415 28 511
morten.hagen@transportarbeider.no

Bransjerådet for gods for perioden 2018 - 2020

Medlemmer

Nils Bjarte Sæle
Asgeir Ripe
Erik Øvreseth
John Olav Øyangen
Tore Eriksen

Vara

Wiggo H. Lamela
Morten Johannesen
Stig Tenggren

Bransjerådet består av tillitsvalgte fra bedrifter i bransjen. Bransjerådet skal bistå forbundet med verving, høringer samt være rådgivende organ for forbundet.

Forbundet organiserer arbeidere i grossistsektoren.
Forbundet har egne tariffavtaler for sektoren.

Forbundets saksbehandler for grossistbedriftene er:

Forbundssekretær 
Bjørn Anders Jonassen
Tlf. 920 12 514
bjorn.anders.jonassen@.transportarbeider.no

Bransjerådet for grossistbedrifter perioden 2018 - 2020

Medlemmer

Stian Kvalvaag
Thomas Alexander Nørstad Jørgensen
Bjørnar Rønning
Knut Petter Eliassen
Nur Abdi    
Christian Ekstrøm
John Brandstrup

Vara

Helge Myrrusten
Lars Marius Eltoft
Ole Henrik Raagaard
Klaus Eile

Bransjerådet består av tillitsvalgte fra bedrifter i bransjen. Bransjerådet skal bistå forbundet med verving, høringer samt være rådgivende organ.

Forbundet organiserer arbeidere i miljøbedrifter.

Forbundet har egne tariffavtaler for bransjen.

Forbundets saksbehandler for miljøbransjen er:

Forbundssekretær
Ole Einar Adamsrød
Tlf. 926 35 335
ole.einar.adamsrod@transportarbeider.no

Bransjerådet for Miljø & Gjenvinning perioden 2018- 2020

Medlemmer

Finn Harald Martinussen
Frank Ottar Dahlberg
Glenn Rinden
Odd Bjørnar Bøe

Vara

Arne Johnsrud
Bjørn Erik Mosvoll

Bransjerådet består av tillitsvalgte fra bedrifter i bransjen. Bransjerådet skal bistå forbundet med verving, høringer samt være rådgivende organ.

Bransjerådet for Spedisjon er sammensatt av representanter for de tillitsvalgte på transportterminalene, og er valgt for tariffperioden på to år.

Forbundet organiserer nær 800 medlemmer som arbeider på lager/terminaler og lager/terminalområder innenfor spedisjonsvirksomhet. Lønns og arbeidsvilkårene er fastsatt i to tariffavtaler med Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LTL) : Speditøroverenskomsten og Schenkeroverenskomsten.

Forbundets saksbehandler for medlemmer på transportterminalene er:

Forbundssekretær 
Sissel Karlsen
Tlf. 992 24 516
sissel.karlsen@transportarbeider.no 

Bransjeråd for spedisjon perioden 2018 - 2020

Medlemmer

Monica Nkechi Okpe
Petter Torp    
Jon Andrè Fosstvedt
Morten Børke
Jarl Eirik Båtnes
Hassan Boncuk    
Jon Johannessen

Vara

Svein Tommy Skotvold
Frank Sæther

Bransjerådet består av tillitsvalgte fra bedrifter i bransjen. Bransjerådet skal bistå forbundet med verving, høringer samt være rådgivende organ.


Forbundet organiserer drosjesjåfører over hele landet. 

Forbundet har en tariffavtale med Norges Taxiforbund og Norgestaxi, samt med flere større taxiselskaper.

Forbundets saksbehandler for drosje er:

Forbundssekretær
Peter Hansen
Tlf. 419 05 582
peter.hansen@transportarbeider.no 

Bransjerådet for drosje perioden 2018 - 2020

Medlemmer

Roald Arentz
Bjørnar Andreas Pettersen
Sissel Merete Busch

Vara

Ragnhild Berg
Ronald Johansen

Bransjeutvalg består av tillitsvalgte fra bedrifter i bransjen. Bransjeutvalg skal bistå forbundet med verving, høringer samt være rådgivende organ for forbundet

Forbundet har et eget bransjeutvalg for oljeavtalen. 

Forbundets saksbehandler for oljeutvalget er:

Forbundssekretær
Ole Einar Adamsrød
Tlf: 926 35 335
ole.einar.adamsrod@transportarbeider.no

Bransjeutvalget for olje perioden 2018- 2020

Medlemmer

Ståle Vad
Ole Skaalbones
Robert Jacobsen
Ole Andreas Vinje

Vara

Jo Jørstad
Mats Bendixen

Bransjerådet består av tillitsvalgte fra bedrifter i bransjen. Bransjerådet skal bistå forbundet med verving, høringer samt være rådgivende organ. Bransjerådet består av representanter fra foreningene i havnene som velges på årsmøtet i Norsk Havnearbeiderforening. Bransjerådet fungerer også som styre i Norsk Havnearbeiderforeing.

Forbundet organiserer losse- og lastearbeidere og terminalarbeidere i havnene.

Forbundets saksbehandler for havnearbeidere er:

Forbundssekretær
Terje Samuelsen
Tlf. 930 41 215
terje.samuelsen@transportarbeider.no

BRANSJERÅDET FOR HAVNEARBEIDERE PERIODEN 2018 - 2020

Medlemmer

Bjørn Steffensen
Roy Hansen
Rune Aspås
Frode Larsen
Eirik Svensson
Silje Iren Klemetvold

Vara

Roar Langaard
Martin Pedersen