Gå til innholdet

Om oss

Vi er forbundet for deg som jobber innenfor transport og logistikk.

Norsk Transportarbeiderforbund ble stiftet i 1896 og og organiserer rundt 20 000 medlemmer over hele landet. Forbundet er et fagforbund tilsluttet LO, som er Norges desidert største arbeidstakerorganisasjon med over 900 000 medlemmer i ryggen. Vi har 20 fagforeninger fordelt over hele landet, hvor medlemmene kan få bistand eller delta i ulike aktiviteter. På arbeidsplassene er våre medlemmer organisert i klubber med egne tillitsvalgte som bistår medlemmene. Vårt hovedkontor ligger i Oslo der tillitsvalgte og ansatte alltid står klare for å betjene medlemmenes behov i forhold til hva et medlemskap hos oss innebærer av plikter og rettigheter.

Forbundet har mer enn 100 års erfaring med å opprette tariffavtaler i våre bransjer. Vi er spesialister på lønns- og arbeidsvilkår, og er stolte av det vi har oppnådd gjennom våre medlemmer som samlet sett er vår styrke.

Norsk Transportarbeiderforbund er et fritt og uavhengig forbund, en partipolitisk uavhengig, men ingen nøytral politisk organisasjon. Vi engasjerer oss i alle forhold som har betydning for medlemmenes hverdag. Vi stiller krav til partiene sentralt og lokalt om mer penger til kollektivtrafikk og vegutbygging, og vi deltar på høringer i Stortinget.

Vi engasjerer oss i internasjonalt arbeid og gir blant annet økonomisk støtte til Norsk Folkehjelp som er fagbevegelsens egen humanitære solidaritetsorganisasjon.

Vi vet at våre medlemmer foretrekker klar tale!