Gå til innholdet

Aktuelt

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom LO Stat og Spekter (Nettbuss) Starter den 13 april 2018 kl. 12:00

12.04.2018

Norsk Transportarbeiderforbund anser uravstemning i tariffoppgjørene som en viktig demokratisk rettighet. Vi oppfordrer alle medlemmer om å bruke stemmeretten!

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom LO og NHO. Starter den 12 april 2018 kl.12:00

11.04.2018

Norsk Transportarbeiderforbund anser uravstemning i tariffoppgjørene som en viktig demokratisk rettighet. Vi oppfordrer alle medlemmer om å bruke stemmeretten!

Ny kontorleder i Norsk Transportarbeiderforbund

Ny kontorleder i Norsk Transportarbeiderforbund

06.04.2018

Fellesforbundets leder av personalavdeling Toril Hagen lånes ut til Transportarbeiderforbundet

Streikebidrag i forbindelse med eventuell konflikt!

06.04.2018

Som tidligere bekjentgjort i diverse informasjon er LO/NHO oppgjøret, samt område 5 i Spekter (Nettbuss) sent til mekling. Skulle ikke meklingen ikke føre frem er det varslet streik både i LO/NHO området og Spekter (Nettbuss) området.

LO har brutt den frivillige meklingen. Varsler STREIK i LO-NHO-området

05.04.2018

Dersom tvungen mekling ikke fører fram inntrer konflikt fra 7. april kl. 24.00. En eventuell streik iverksettes fra arbeidstidens begynnelse og senest kl. 06.00 søndag 8. april.

Plassfratredelser LO Stat/Spekter (Nettbuss) oppgjøret - NTF bedrifter

Plassfratredelser LO Stat/Spekter (Nettbuss) oppgjøret - NTF bedrifter

04.04.2018

LO Stat varslet i dag Riksmekler og Spekter at meklingen kreves avsluttet søndag 8. april kl. 2400. Samtidig ble det varslet plassfratredelse (eventuell streik) for 267 av LOs medlemmer innenfor LO Stat/Spekter området (Nettbuss) fra arbeidstidens begynnelse 9. april 2018. Plassfratredelsen er samordnet med Fagforbundet, Jernbaneforbundet og YTF.

Plassfratredelser fra 8. april 2018 i LO/NHO-oppgjøret - NTF bedrifter

03.04.2018

LO varslet i dag Riksmekler og NHO at meklingen kreves avsluttet lørdag 7. april kl. 2400. Samtidig ble det varslet plassfratredelse (streik) for 36 848 av LOs medlemmer innenfor LO/NHO-området

Medlemmene i Transportarbeiderforbundet må forberede seg på streik!

Medlemmene i Transportarbeiderforbundet må forberede seg på streik!

23.03.2018

LO brøt tarifforhandlingene med NHO 22. mars, og varslet plassfratredelse for de arbeidstakerne i privat sektor som er omfattet av tariffoppgjøret mellom LO og NHO. Oppgjøret går dermed til mekling og meklingsfristen går ut 7. april klokken 24.00. Hvis en ikke finner en meklingsløsning vil en streik kunne iverksettes ved arbeidstidens begynnelse søndag 8. april 2018. I tillegg til NHO oppgjøret har Transportarbeiderforbundet et tilnærmet lik løp for medlemmene i Nettbuss/Spekter på Bussbransjeavtalen og Funksjonæroverenskomsten.

Brudd i tarifforhandlingene mellom LO og NHO. Oppgjøret til mekling

23.03.2018

- Vi har store og krevende spørsmål på forhandlingsbordet, og opplever liten framdrift. Derfor valgte vi å bryte nå, og be om bistand fra Riksmekleren, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.