Gå til innholdet

Aktuelt

Informasjon i forbindelse med oppbud i Oppland Transportarbeiderforening

11.03.2019

Norsk Transportarbeiderforbund har fått melding fra styret i Oppland Transportarbeiderforening om at fredag 8. mars 2019 ble det tatt kontakt med Namsmannen i Gjøvik hvor foreningen meldte oppbud.

OOBF Vervedag på Schaus Buss

OOBF Vervedag på Schaus Buss

12.03.2019

Oslo og Omegn Bussarbeiderforening, og NTF klubben ved Schaus Buss gjennomførte infostand og vervedag i Vestby mandag 11. mars.

Representantskapet i Transportarbeiderforbundet har vedtatt å innkalle til ekstraordinært landsmøte 8. mai 2019

Representantskapet i Transportarbeiderforbundet har vedtatt å innkalle til ekstraordinært landsmøte 8. mai 2019

07.03.2019

Representantskapet innkaller til ekstraordinært landsmøte på Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen for å behandle sammenslutningsavtalen med Fellesforbundet. Ekstraordinært landsmøtet gjennomføres med de samme delegater som på landsmøtet 2017, ev. vararepresentanter. Der delegater eller vara fra landsmøtet 2017 ikke kan møte, gjennomføres eventuelle suppleringsvalg.

Transportarbeiderforbundet er tilfreds - Økt sosial aksept for å bruke belte i buss

Transportarbeiderforbundet er tilfreds - Økt sosial aksept for å bruke belte i buss

07.03.2019

De unge tar mest buss og er de dårligste beltebrukerne. Men ting er i endring. Færre unge mener nå det er sosialt akseptert å droppe beltet i buss, viser en undersøkelse fra Statens vegvesen. Nå starter beltekontrollene i buss igjen!

Landet rundt for å informere om mulig sammenslåing

Landet rundt for å informere om mulig sammenslåing

14.02.2019

Det var god stemning da nesten 100 deltakere fra Vest- og Sørlandet i dag var samlet i Stavanger for å diskutere en mulig sammenslåing mellom Fellesforbundet og Transportarbeiderforbundet.

Brev fra NTF og YTF til samferdselsminister Jon Georg Dale

Brev fra NTF og YTF til samferdselsminister Jon Georg Dale

19.12.2018

Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet har i dag sendt felles brev til samferdselsminister Dale om forslaget til mobilitetspakke 1 fra EU. Forbundene ber regjeringen om fortsatt ha en aktiv holdning ovenfor EU og støtte våre krav ovenfor Europaparlamentet.

NTF krever videreføring av skattefritak for frikort for bussjåfører!

NTF krever videreføring av skattefritak for frikort for bussjåfører!

19.12.2018

NHO Transport har sendt ut sirkulær til sine bedrifter hvor det hevdes at nye skatteregler om ytelser opptjent i arbeidsforhold vil medføre at unntaket som har gjeldt for ansatte i trafikkselskaper opphører fra 2019 som følge av statsbudsjettet.

Nå heter det LOfavør Innboforsikring!

Nå heter det LOfavør Innboforsikring!

11.12.2018

LOfavør Kollektiv hjem skifter navn til LOfavør Innboforsikring fra 1. januar 2019. Det er fortsatt Norges beste innboforsikring, og er en del av ditt medlemskap.

Ministerrådets forslag til EUs mobilitetspakke løser ikke transportbransjens utfordringer

Ministerrådets forslag til EUs mobilitetspakke løser ikke transportbransjens utfordringer

07.12.2018

EU-kommisjonen har lagt fram forslag til tre "pakker" for å regulere veitransportsektoren i Europa. EUs transportministre var samlet til ministerrådsmøte i Brussel den 3. desember. Etter 15 timers forhandlinger ble det enighet om et forslag til deler av EUs 1. mobilitetspakke.

Anbefaler sammenslåing

Anbefaler sammenslåing

28.11.2018

På forbundsstyremøte i Fellesforbundet vedtok man, mot en stemme, å innstille på sammenslåing med Norsk Transportarbeiderforbund.