Gå til innholdet

Viktig erklæring fra ETF mot sosial dumping i transportbransjen i Europa.

På ETF møtet i Wien 30. – 31. oktober 2018 formulerte organiserte transportarbeidere fra hele Europa en erklæring som krever politikk som skal hindre sosial dumping og utnyttelse av millioner av transportarbeidere på europeiske veier

Norsk Transportarbeiderforbund var representert ved 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen. Sivertsen signerte erklæringen på vegne av forbundets tjue tusen medlemmer. Dette er et dokument som tar politikken i riktig retning for transportarbeidere i hele Europa og håpet er å få stoppet utstrakt utnyttelse av mennesker i en bransje som alt er overopphetet av sosial dumping, sier Sivertsen.

Det er nesten 18 måneder siden Europakommisjonen lanserte sin massive reform av regler for veitransport i Europa, den såkalte Mobilitetspakken. Men EU-institusjonene og medlemslandene diskuterer fortsatt hvordan man kan bevege seg fremover. I mellomtiden viser undersøkelsesrapporter stadig flere tilfeller av misbruk av arbeidstaker og sosial dumping i veitransportsektoren.

Denne situasjonen kan ikke fortsette. Vi trenger raske forbedringer for millioner av profesjonelle sjåførene som flytter passasjerer og frakt over hele Europa. Mange mener i stedet at sjåførene skal ha mindre hvile, tilbringer mer tid hjemmefra, og utelukkes fra garantier for rettferdig lønn i arbeid på tvers av landegrensene. Dette må selvsagt motarbeides for en hver pris, sier Sivertsen.

Arbeidere og deres fagforeninger har engasjert seg konstruktivt gjennom denne prosessen. Nå er det på tide for oss å gjøre det igjen, og utarbeide vår omfattende visjon for EUs mobilitetspakke. Møtet i Wien 30.-31. Oktober 2018 signerte Europas transportforbund (ETF) og dets tilknyttede fagforeninger fra hele Europa en erklæring som viser vei fremover. Våre rimelige forslag kunne enkelt implementeres i erklæringen, og ville sette opp et EU-veitransportmarked hvor rettferdig konkurranse og anstendige arbeidsforhold er normen, avslutter Sivertsen.