Gå til innholdet

Uravstemning over tariffoppgjøret mellom LO og Virke!

Resultatet av tariffoppgjøret mellom LO og Virke for Grossistoverenskomsten, Avisbudavtalen Norpost, Kranoverenskomsten og Oljeavtalen er sendt ut til medlemmer som er omfattet av disse avtalene mellom LO/NTF og Virke.

Alle som er omfattet av en disse tariffavtalene, om de jobber i en Virke-bedrift eller har avtalen som en direkteavtale mellom LO/NTF og bedriften, har stemmerett. Frist for å avgi stemme i LO/Virke-oppgjøret er tirsdag 29. mai kl. 12:00. Det vil ikke være mulig å avgi stemme etter dette.

Avstemningen er hemmelig og foregår elektronisk ved at den enkelte stemmer ved bruk av mobiltelefon eller PC/nettbrett. Avstemningen skjer etter at tillitsvalgte på arbeidsplassen har informert om resultatet. Dersom det ikke er innkalt til møte, sørg for at tillitsvalgte i bedriften gjør det. Møter med informasjon og avstemning over resultatet i tariffoppgjør kan gjøres i arbeidstida uten trekk i lønn. Resultatet av årets forhandlinger finner du her. Les mer her!

Vi har sendt ut sms til alle medlemmer innenfor tariffområdene med registrert mobilnummer i vår medlemsdatabase med oppfordring om å stemme. Dersom du mener at du har stemmerett og ikke har mottatt sms, sjekk om vi har riktige opplysninger om deg ved å gå inn på "Min side". NB! Sørg alltid for at alle medlemsopplysninger om deg som mobiltelefon, e-postadresse, bostedsadresse, kontonummer osv. til en hver tid er riktig ved å gå inn på "Min side" og sjekke opplysningene og eventuelt rette disse.

Bruk stemmeretten!

Norsk Transportarbeiderforbund anser uravstemning i tariffoppgjørene som en viktig demokratisk rettighet. Vi oppfordrer alle medlemmer om å bruke stemmeretten!