Gå til innholdet

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom LO Stat og Spekter (Nettbuss) Starter den 13 april 2018 kl. 12:00

Norsk Transportarbeiderforbund anser uravstemning i tariffoppgjørene som en viktig demokratisk rettighet. Vi oppfordrer alle medlemmer om å bruke stemmeretten!

Alle som er omfattet av Bussbransjeavtalen og Funksjonæroverenskomsten har stemmerett. Frist for å avgi stemme er onsdag 25. april kl. 12:00. Det vil ikke være mulig å avgi stemme etter dette. 
Avstemningen er hemmelig og foregår elektronisk ved at den enkelte stemmer ved bruk av mobiltelefon eller PC/nettbrett. 

Forbundet vil sende ut sms til alle medlemmer innenfor tariffområdene (Bussbransjeavtalen og Funksjonæroverenskomsten) med registrert mobilnummer i vår medlemsdatabase med oppfordring om å stemme. Dersom du mener at du har stemmerett og ikke har mottatt sms, sjekk om vi har riktige opplysninger om deg ved å gå inn på "Min side". NB! Sørg alltid for at alle medlemsopplysninger om deg som mobiltelefon, e-postadresse, bostedsadresse, kontonummer osv. til en hver tid er riktig ved å gå inn på "Min side" og sjekke opplysningene og eventuelt rette disse.
Relevante dokumenter i forbindelse med denne avstemningen finner du linker på høyre side.

Bruk stemmeretten!