Gå til innholdet

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom LO og NHO. Starter den 12 april 2018 kl.12:00

Norsk Transportarbeiderforbund anser uravstemning i tariffoppgjørene som en viktig demokratisk rettighet. Vi oppfordrer alle medlemmer om å bruke stemmeretten!

Resultatet av årets tariffoppgjør mellom LO og NHO er sendt ut til alle LOs medlemmer dekket av en tariffavtale mellom LO og NHO. Alle som er omfattet av en slik tariffavtale, om de jobber i en NHO-bedrift eller har avtalen som en direkteavtale mellom LO/NTF og bedriften, har stemmerett. Frist for å avgi stemme i LO/NHO-oppgjøret er onsdag 25. april kl. 12:00. Det vil ikke være mulig å avgi stemme etter dette. 

Avstemningen er hemmelig og foregår elektronisk ved at den enkelte stemmer ved bruk av mobiltelefon eller PC/nettbrett. Avstemningen skjer etter at tillitsvalgte på arbeidsplassen har informert om resultatet, jf Hovedavtalens § 3-4. Dersom det ikke er innkalt til møte, sørg for at tillitsvalgte i bedriften gjør det. Møter med informasjon og avstemning over resultatet i tariffoppgjør kan gjøres i arbeidstida uten trekk i lønn, jf Hovedavtalens § 5-6 nr. 4

Vi vil sende ut sms til alle medlemmer innenfor tariffområdene med registrert mobilnummer i vår medlemsdatabase med oppfordring om å stemme. Dersom du mener at du har stemmerett og ikke har mottatt sms, sjekk om vi har riktige opplysninger om deg ved å gå inn på "Min side". NB! Sørg alltid for at alle medlemsopplysninger om deg som mobiltelefon, e-postadresse, bostedsadresse, kontonummer osv. til en hver tid er riktig ved å gå inn på "Min side" og sjekke opplysningene og eventuelt rette disse.

Bruk stemmeretten!