Gå til innholdet

Transportarbeiderforbundet er tilfreds - Økt sosial aksept for å bruke belte i buss

De unge tar mest buss og er de dårligste beltebrukerne. Men ting er i endring. Færre unge mener nå det er sosialt akseptert å droppe beltet i buss, viser en undersøkelse fra Statens vegvesen. Nå starter beltekontrollene i buss igjen!

- Vi er glad for å se at holdningene er i ferd med å endre seg blant de unge, og håper det også gjenspeiler seg i kontrollresultatene. Heldigvis er det få alvorlige ulykker med buss, men om noe skjer, kan beltet være forskjellen på liv og død, sier 2.Nestleder Dag-Einar Sivertsen i Transportarbeiderforbundet . 

Fra mandag 11. mars vil Statens vegvesen kontrollere beltebruk i busser over hele landet, som en oppfølger av tidligere kampanjer.

Ikke like flaut og rart?
En spørreundersøkelse viser at en av to i alderen 15-29 år daglig eller ukentlig tar buss der det er monterte setebelter. Bare 58 prosent svarer at de i stor grad bruker beltet. Årsakene kan være mange – sosial aksept er en av dem. 
 
- I trafikken og når vi reiser kollektivt, har vi også et ansvar for de vi reiser sammen med. Lar du være å feste beltet i bussen, er du ikke bare til fare for deg selv, men også de andre på bussen. Så pass på vennene dine - fest deg selv og de du er glad i, sier Sivertsen. 

Andelen unge som mener det er sosialt akseptert å droppe beltet i buss, synker jevnt og trutt, fra hele 65 prosent våren 2017 til 47 prosent høsten 2018. Dette kan tyde på at holdningene er i ferd med å snu, og at bussen ikke i like stor grad blir sett på som en «frisone» for beltebruk, noe som er svært gledelig sier Sivertsen. 

For å motivere flere til trafikksikker adferd, lager også Statens vegvesen filmer som blir vist i sosiale medier, og digitalt materiell til bruk i busser og andre flater busselskapene rår over. Ny film kommer 11. mars og håpet er at enda flere skal bli motivert til å bruke belte i Buss.

Riset bak speilet
Du fester beltet for din egen og andres sikkerhet. Dette er hovedpoenget, sikkerheten først og fremst, fortsetter Sivertsen. Riset bak speilet er kontroll og gebyr. I fjor kontrollerte Statens vegvesen nesten 22 000 busspassasjerer. Andelen som blir ilagt gebyr av de som blir kontrollert, ligger på 2-3 prosent. Målet må være at denne andelen skal være null. 

- Ikke alle busser har belte, men bruk det hver gang du kan og der det er montert – det er rett og slett for enkelt til å la være. En så enkel konstruksjon som beltet har reddet, og vil fortsette å redde mange liv, avslutter Sivertsen.  

Buss