Gå til innholdet

Streikebidrag i forbindelse med eventuell konflikt!

Som tidligere bekjentgjort i diverse informasjon er LO/NHO oppgjøret, samt område 5 i Spekter (Nettbuss) sent til mekling. Skulle ikke meklingen ikke føre frem er det varslet streik både i LO/NHO området og Spekter (Nettbuss) området.

I forbindelse med en eventuell streik vil de av forbundets medlemmer som blir tatt ut få utbetalt streikebidrag etter forbundets vedtekter§ 17. 
Det vises forøvrig i denne sammenheng til hele paragrafens innhold fra punkt 1 til og med 8.

Streikebidraget er kr. 640,- per dag i 6 dager. Streikebidraget er skattefritt netto beløp.