Gå til innholdet

Stopp frislipp i godsbransjen – Gi EU beskjed!

Stor europeisk e-postkampanje 24. og 25. mai mot nye forslag for godsbransjen.

Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet er med i sammenslutningen European Transport Workers’ Federation (ETF). ETF og medlemsforbundene jobber hardt mot de nye forslagene som skal behandles i EU-parlamentets transportkomité 4. juni, sier 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen. Les mer her

Om saken

ETF organiserer en storstilt kampanje der de ber godssjåfører i Europa gi beskjed til EU-parlamentet om hvordan arbeidsdagen vil se ut med dette nye forslaget.

I Norge vil dette forslaget få disse konsekvensene:
•I stedet for 2 ukers kjøretid med 3 dager fri blir reglene endret til 3 ukers kjøretid med 2 dager fri
•Det blir færre fulle helger fri.

I tillegg vil det åpnes for soving i bilen i helger på parkeringsplasser.

EU behandler også forslag om kabotasje og utsendingsregler som rammer godsbransjen i Norge. Dette jobber vi også for å hindre.

Slik deltar du

1. ETF har laget en tekst som du kan sende senest i løpet av fredag 25. mai til de som er viktig å påvirke i denne prosessen. Klipp den ut og lim inn i e-posten. Teksten kan du laste ned her

2. Skriv inn navnet ditt nederst på e-posten.

3. Send e-posten til disse EU-parlamentarikerne:

gesine.meissner@europarl.europa.eu

merja.kyllonen@europarl.europa.eu

daniela.aiuto@europarl.europa.eu

isabella.demonte@europarl.europa.eu

roberts.zile@europarl.europa.eu

wim.vandecamp@europarl.europa.eu

keith.taylor@europarl.europa.eu

Om innholdet

I e-posten er det et skjema som viser hvordan en ny arbeidshverdag vil kunne se ut og hvilke konsekvenser forslaget vil ha for en sjåfør. I tillegg står det hvordan forslaget vil være negativt for helsen, vil redusere fritid med familie og venner, forverre kvaliteten på hvilene og pausene. Dette vil føre til dårligere sikkerhet for de som ferdes på veien.

Skriver