Gå til innholdet

Representantskapet i Transportarbeiderforbundet har vedtatt å innkalle til ekstraordinært landsmøte 8. mai 2019

Representantskapet innkaller til ekstraordinært landsmøte på Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen for å behandle sammenslutningsavtalen med Fellesforbundet. Ekstraordinært landsmøtet gjennomføres med de samme delegater som på landsmøtet 2017, ev. vararepresentanter. Der delegater eller vara fra landsmøtet 2017 ikke kan møte, gjennomføres eventuelle suppleringsvalg.

Forbundets foreninger vil innen kort tid få skriftlig informasjon om alt i forhold til dette vedtaket, sier 2. Nestleder Dag-Einar Sivertsen. Det som er helt klart er at det er en sak som skal behandles på dette møtet og det er i realiteten et JA eller NEI til fusjon med Fellesforbundet, fortsetter Sivertsen. Om dette blir Transportarbeiderforbundets siste landsmøte som eget forbund vil bare tiden vise. Vi er iallfall klare til å ta i mot delegater og gjester til det ekstraordinære landsmøtet 8. mai 2019, avslutter Sivertsen. 

Landsmøtet avholdes onsdag 8. mai 2019 fra 11.00 – 17.00 med følgende dagsorden:

  1. Åpning
  2. Godkjenning av samarbeidsavtalen med Fellesforbundet med vedlegg
  3. Nedlegging av Norsk Transportarbeiderforbund
  4. Valg iht. samarbeidsavtalen med Fellesforbundet
  5. Avslutning
Capture