Gå til innholdet

Redigert utgave av håndbok for tillitsvalgte er nå klar!

Redigering av håndboka for tillitsvalgte er nå ferdig. Forbundet håper oppdateringen av håndboka blir et verktøy for tillitsvalgte og medlemmer, sier forbundssekretær Ole Einar Adamsrød.

Håndboka har fått inn endringene i lov og avtaleverk som har skjedd siden sist revidering av håndboka som ble gjort i 2013. Håndboka har også fått fornyet profilering som vårt øvrige materiell slik at vi lett kan være gjenkjennelig. Norsk Transportarbeiderforbund håper at dette har vært og blir et nyttig verktøy som blir brukt ute i klubber og foreninger samt i kurssammenheng. 

32323232OleEinar260514-small2 (1)

Relatert informasjon