Gå til innholdet

Prisjustering på forbundets kollektive forsikringer fra 1. januar 2018

Premien på noen av de obligatoriske forsikringsordningene gjennom LOfavør og Help justeres fra 1. januar 2018. Justeringen kommer som følge av normale prisjusteringer i samfunnet for øvrig, sier 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen. Kollektiv hjem forsikringen som stadig får forbedrede vilkår vil i 2018 ha samme pris som i 2017. Tilsammen medfører justeringene i forsikringene en økning på 60 kroner per medlem per år fra 1. januar 2018.

Premien for de obligatoriske forsikringsordningene gjennom LOfavør blir fra 1. januar 2018 som følger:

Kollektiv hjem: Ingen endring
Grunnforsikring: Premie: kr 276,- per medlem/år (øker med 12 kr. per år)
Fritidsulykkeforsikring: Ingen endring

LOfavør Reiseforsikring (frivilling ordning):
Premie: kr. 996,-/1200,- per medlem/år (øker med 24 kr. per år) 

HELP advokatforsikring premie: kr 696,- per medlem/år. (øker med 24 kr. per år)