Gå til innholdet

Påskeferie på forbundskontoret i Oslo

Det avvikles påskefrie på kontoret i Oslo fra kl 15:30 fredag 12. april og frem til vi åpner for normal drift fra tirsdag 23. april kl 08:00.

Påske er tid for stor utfart så vi oppfordrer alle til å vise hensyn ovenfor hverandre. 

Fjellvettreglene for de som tar påsketuren!

  1. Planlegg turen og meld fra hvor du går.
  2. Tilpass turen etter evne og forhold.
  3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel.
  4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer.
  5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre.
  6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.
  7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er.
  8. Vend i tide, det er ingen skam å snu.
  9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.

Vi ønsker alle en riktig god påske!

kylling