Gå til innholdet

Opphør av Oppland Transportarbeiderforening – overføring av medlemmer

Forbundsstyret i Norsk Transportarbeiderforbund vedtok i dag å overføre medlemmene i Oppland Transportarbeiderforening til Hedmark Transportarbeiderforening fra 1. mai. Medlemmer bosatt i Hallingdal/Buskerud overføres til Oslo-foreningene etter bransje fra samme dato.

Hedmark Transportarbeiderforening vil innkalle til medlemsmøter i Oppland for å informere om foreningens arbeid og fusjonen. Første møte vil være den 15. mai kl. 1900 på Honne, Biri.
Det vil også bli holdt møter i Valdres og Gudbrandsdalen. Tidspunkt for disse møtene vil bli fastsatt senere.

Kontaktadresser:


Hedmark Transportarbeiderforening 
Postboks 4461, 2308 Hamar
e-post: hedmark@transportarbeider.no
Tlf.: 476 48 070

Leder: Eldar Rudolfsen
e-post: eldar.rudolfsen@transportarbeider.no
Tlf.: 928 34 939

Oslo Transportarbeiderforening
Folkets Hus, Torggt 12, 0181 Oslo
e-post: otf@transportarbeider.no
Tlf.: 482 12 222

Leder: Pål Aronsen
e-post: pal.aronsen@transportarbeider.no
Tlf.: 959 79 707

Oslo og Omegn Bussarbeiderforening
Enebakkvegen 133, 0680 Oslo
e-post: oobf@transportarbeider.no
Tlf.: 401 00 406

Leder: Petter Jørgensen
e-post: petter.jorgensen@transportarbeider.no
Tlf.: 401 00 408