Gå til innholdet

Vi åpnet nyåret 2018 med ny nettside

Forbundets nettside ble i helt ny utgave med ny design den 2. januar 2018. - Vi mener at vår nye nettside vil fremstå som mer brukervennlig og ryddig, mer moderne og mer framtidsrettet, sier 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen. Forbundet ønsker alle brukere velkommen og håper nettsiden vil bidra til formålet forbundet har med endringene som gjøres i forhold til nettbasert informasjon.

Arbeidsgruppe

Utover høsten har en arbeidsgruppe i forbundet jobbet med den nye nettsiden. Forenkling av tekst og oppsett har vært denne gruppens hovedfokus. IT-ansvarlig Gunnar Myhren har samtidig hatt tett kontakt med ekstern leverandør som har stått for utforming og design. Alt arbeidet som er nedlagt i dette prosjektet er blitt til et godt resultat, ifølge Myhren.

Det er likevel viktig å påpeke at vi utover våren 2018 vil følge bruken av siden meget nøye, og eventuelt gjøre justeringer vi finner nødvendig for at nettsiden skal bli best mulig funksjonell, sier Myhren.

Flere språk og egen intranettside

Den nye nettsiden vil ha en funksjon der en kan velge flere språk. Vi har mange medlemmer med utenlands opprinnelse, og vi håper denne funksjonen skal hjelpe disse litt på veien i å finne relevant informasjon, fortsetter 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen. Vi har ingen mulighet til å oversette absolutt alt, men dette er ment som en liten hjelper for de som ikke er helt klar for det norske språket. Har en behov for mer informasjon utover det en finner på de nye nettsidene, står våre foreninger og forbundet sentralt klar til å besvare disse, sier Sivertsen.

Det vil også lanseres en egen intranettside for forbundets og foreningenenes tillitsvalgte og ansatte. Her vil all informasjon som ikke er av allmenn interesse kunne publiseres. Dette er også et skritt i rettning for å møte nye utfordringer med GDPR regelverket som trer i kraft i mai 2018.

Ikke en nyhetsside på linje med andre aviser

Forbundet vil distribuere nyheter som er relevante. I hovedsak vil dette gjøres ved at en linker Transportarbeideren via LO media. - Vi har ikke ressurser og kapasitet til å produsere egene daglige nyheter, så derfor er den nye siden en mer infobasert side om forbundet, men der vi velger å linke daglige nyheter via vårt fagbaldsa nettside, sier Sivertsen. Vi vil fortsette å linke både informasjon og nyheter via vår Facebokside som er populær. Slik vil vi også oppnå gode kommunikasjonskanaler til beste mulig bruk for medlemmer og andre brukere, avslutter Sivertsen