Gå til innholdet

NTF krever videreføring av skattefritak for frikort for bussjåfører!

NHO Transport har sendt ut sirkulær til sine bedrifter hvor det hevdes at nye skatteregler om ytelser opptjent i arbeidsforhold vil medføre at unntaket som har gjeldt for ansatte i trafikkselskaper opphører fra 2019 som følge av statsbudsjettet.

Gjeldende regler og praksis er at ansatte i trafikkselskaper er unntatt skatteplikt for reiser med egne transportmidler. Derfor har frikortet til ansatte bussbransjen ikke vært skattepliktig.NTF har i vært i kontakt med skatteetaten og sendt en henvendelse til finansdepartementet både gjennom en epost med spørsmål om nye regler og gjennom brev til finansminister Siv Jensen.NTF har ikke hittil ikke fått bekreftet fra skatteetaten eller finansdepartementet om de nye reglene vil medføre at unntaket bortfaller fra 1.1.2019

Forbundssekretær Peter Hansen advarer om  at om de nye reglene medfører bortfall av unntaket, og at våre medlemmer som tar ut frikort vil skattelegges for dette, vil det kunne bety en skatteøkning på mange tusen kroner!

Vi har bedt om en redegjørelse fra finansdepartementet om saken, sier Peter Hansen og krever videreføring av unntaket for skatteplikt for frikort for ansatte i trafikkselskapene.

Det kan ikke være rett at en bussjåfør skal betale for skattelettelsene til de rikeste i landet gjennom å få skattelagt en lang opparbeidet rettighet som medlemmene i alle år har forhandlet om som en del av vilkårene i tariffavtalen, fortsetter Peter Hansen.

Hansen varsler at de vil følge opp dette mot finansdepartementet og mot NHO Transport når det gjelder frikort som er tatt ut eller er  i ferd med å tas ut av våre medlemmer for 2019.  Om reglene medfører at unntaket bortfaller må vi kreve av NHO Transport ordninger som sikrer våre medlemmer mot store utilsiktede kostnader knyttet til uttak av frikort.

peter_web

Relatert informasjon