Gå til innholdet

Signerer avtale om sammenslåing

‪I dag undertegnet forbundslederne Jørn Eggum og Lars Johnsen en avtale om en sammenslutning av Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund. Resultatet kan bli et enda sterkere Fellesforbund.

‪Avtalen som nå foreligger danner grunnlaget for den videre behandlingen i de to forbundenes besluttende organer. Saken skal endelig behandles på Norsk Transportarbeiderforbunds ekstraordinære landsmøte medio mai 2019.‬

‪Fellesforbundet er allerede i dag Norges klart største forbund i privat sektor og vil etter sammenslutningen ha 160 000 medlemmer. ‬

- Denne sammenslåingen vil gi styrke til 160 000 vanlige arbeidsfolk. Et enda større forbund vil få økt faglig, politisk og organisatorisk innflytelse, sier Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet. 

‪- Norsk industri, transportsektor og næringsliv gjennomgår enorme endringer. Da er det vår plikt å være på dekk med løsninger som svarer opp utfordringer som deregulering, sosial dumping og landegrenser som viskes ut. Skal vi ha en fagbevegelse som kan forme dette landets fremtid må vi tenke kollektiv styrke og kraft, sier Lars Johnsen, leder i Norsk Transportarbeiderforbund‬.

‪- Logikken i denne avtalen er enkel. Det er summen av våre medlemmer som vet hvordan man kan skape verdier i dette landet. Hvordan man kjører produksjonen, og hvordan man transporterer produktet, fortsetter Eggum. ‬

‪- Vi har gått nøye gjennom begge organisasjoner og ser at det vi sammen kan skape er bedre enn det vi kan levere hver for oss. Derfor er sammenslåing vår tydelige anbefaling til våre styrende organer, avslutter Johnsen.‬

Foto: Erlend Angelo/ Magasinet for fagorganiserte

transportsignering_48887_fellesforbundet

Relatert informasjon