Gå til innholdet

Lønnsoppgjøret 2019: Enighet 14 timer på overtid

Fjorten timer etter meklingsfristen var gått ut ved midnatt ble det enighet mellom LO og NHO i årets lønnsoppgjør. Dermed blir ikke 23 000 LO-medlemmer, derav vel 950 NTF-medlemmer, tatt ut i streik

- Dette har vært en tøff og lang runde, men vi har presset på for å sikre bedre lønn til alle våre medlemmer og et ekstra løft for de som tjener minst, sier Norsk Transportarbeiderforbunds leder Lars Johnsen.

- I forhandlingene har vi vært tydelige på at oppgangstider i norsk næringsliv skal gjenspeiles i bedre privatøkonomi for våre folk. Det har vi nå klart ved et generelt tillegg på kr. 2,50, fortsetter han. 

- I fagbevegelsen har vi alltid et mål om å utjevne forskjeller og løfte i flokk. Lavlønnstillegget som er på to kroner til alle overenskomstområder som var under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er svært viktig. Dette kommer i tillegg til det generelle tillegget, slik at de lavlønnede til sammen får kr. 4,50 per time. Dette tillegget gis blant annet til NTFs medlemmer innenfor godssektoren, dvs. medlemmer som går på Overenskomst for Transportselskaper i Norge.

I fjorårets lønnsoppgjør for Bussbransjeavtalen ble det framforhandlet et eget reguleringstillegg for annet avtaleår. Dette medfører at alle innenfor bussektoren i NHO får et tillegg på kr. 4,75 per time fra 1. april i år.

For overenskomstområder med lokal forhandlingsrett er det avsatt en ramme på 1,3 prosent til lokale lønnsforhandlinger