Gå til innholdet

LO og Virke ble i går ettermiddag enige i forhandlingene om revidering og fornyelse av tariffavtalene mellom LO og Virke.

Oppgjøret er gjennomført på samme måte som i oppgjøret mellom LO og NHO med sentrale forhandlinger mellom LO og Virke og med forbundsvise tilpasningsforhandlinger for hvert tariffområde mellom forbundene og Virke.

Ny og forbedret AFP

- Sentralt ble det enighet om samme løsning for AFP-ordningen som det er avtalt mellom LO og NHO, dvs. en forbedring som sikrer flere ansatte avtalefestet pensjon (AFP) ("tetter hull" i dagens ordning). 
- Videre er det enighet om rammene for en ny AFP-ordning med opptjening i ordningen på bakgrunn av antall år i bedrift med tariffavtale på samme måte som i NHO-oppgjøret. Den nye AFP-ordningen skal utredes og utarbeides i samarbeid med NHO, regjeringen. 
- Det skal etableres et "slitertillegg" basert på pengene i sluttvederlagsfondet, slik at ansatte som ikke orker å fortsette i arbeid får et "slitertillegg" i tillegg til folketrygd,  AFP, obligatorisk tjenestepensjon (OTP) dersom de slutter når de er 62, 63 eller 64 år.

Økonomi

- Det gis et generelt tillegg på kr. 1,00 pr. time til alle arbeidstakere omfattet av følgende overenskomster:
    Overenskomst for Vaktmestere - NAF
    Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk – EL og IT
    Kranoverenskomsten – NTF
    Avtale for Boligbyggelag - Fagforbundet

- Det gis et generelt tillegg på kr. 1,00 pr. time og ytterligere kr. 2,50 pr. time (lavlønnstillegg), til sammen kr. 3,50, til alle arbeidstakere omfattet av følgende overenskomster:

    Bensinstasjonsoverenskomsten - HK
    Overenskomst for renhold - NAF
    Landsoverenskomst for Hotell- og Restaurantvirksomheter - Fellesforbundet
    Bilutleieoverenskomsten – Fellesforbundet
    Landsoverenskomst for kinoer – Fagforbundet
    Landsoverenskomst for studentsamskipnader – NTL
    Overenskomst for apotek – Fagforbundet
    Avisbudoverenskomsten/Særavtale for Norpost (NTF)
    Oljeoverenskomsten (NTF). (Satsene i overenskomsten heves ikke med lavlønnstillegget på kr. 2,50.)
- I tillegg til ovenstående får ovenkomstområdene de økonomske tillegg som er avtalt i de forbundsvise tilpasningsforhandlingene, se protokollene fra disse forhandlingene.

Dette medfører at det ikke gis generelle tillegg, lavlønnstillegg eller justeringstillegg til ansatte på Grossistavtalen. Årsaken til dette er at garantitillegget fra 1. februar (februarreguleringen) sammen med overheng og forventet glidning gir en beregnet årslønnsvekst på 3,6 prosent.

Resultatet sendes ut til uravstemning med svarfrist 29. mai kl. 1200.