Gå til innholdet

Lange arbeidsdager, trusler og vold i Taxibransjen.

Taxisjåfører i Norden arbeider i gjennomsnitt nesten 53 timer per uke. Lange og mange arbeidsskift er ikke uvanlig i bransjen. 80 prosent av de nordiske taxisjåførene oppgir også att de er trøtte. Dette viser en undersøkelse som NTF, Nordiska Transportarbeiderføderasjonen har gjort iløpet av 2017. Intervjuundersøkelsen omfatter over 500 personer som har fått svare på spørsmål om deres arbeidssituasjon.

I undersøkelsen har det også blitt stilt spørsmål vedrørende  ulykker og om trusler og vold. Der viser undersøkelsen  att rundt 60 prosent av de nordiske taxisjåførene noen gang har vært utsatt for vold eller trusler om vold. I denne sammenheng er det også viktig og poengtere att for eksempel de svenske sjåførene når  man gør en politianmeldelse også anmelder  att det er snakk om vold eller trusler om vold mot trafiktjänsteman.

Taxigruppen innen NTF seksjon for Kollektiva Persontransporter (KP) vil i anledning av resultatet av undersøkelsen belyse taxisjåførenes arbeidssituasjon både når det  gjelder  trusler  og vold men også de lange og mange arbeidsskift man arbeider samt de unormalt mange arbeidstimer en taxisjåfør jobber.

Les også vår rapport – Taxienkät i Norden 2017, Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Taxi

Jens Laursen        3F
Danmark tele: +4530676380

Jari Kudjoi             AKT
Finland tele: +358407005364

Peter Hansen        NTF
Norge tele: +4741905582

Mats Andersson    STF
Sverige tele: +46104803125