Gå til innholdet

JA i uravstemningen for Overenskomst for Miljøbedrifter 701 LO/NTF – MEF

Det er medlemmer i Norsk Transportarbeiderforbund, Fellesforbundet, og Norsk Arbeidsmannsforbund som har avgitt stemmer.

Av de tre forbundenes medlemmer er det bare 105 som har avgitt stemme dette er bare 45,26 prosent som har stemt og det er en alt for dårlig oppslutning.
Flertallet 93 personer som stemte gjorde at det ble et solid ja i avstemmingen.
Det var 8 nei stemmer, og 4 blanke/forkastet stemmer.

Med dette resultatet er nedforstående vedtatt i årets oppgjør. Ny overenskomst skal nå redigeres og gjøres klar til trykking før den sendes ut.

Oppgjøret skal etterbetales fra 1 mai 2018.

2. ARBEIDSTID
§3.5 Forskjøvet arbeidstid
Satsen for de to første timene er 40%. Satsen for øvrige timer fram til kl. 21 er 50%. 
Mellom kl. 21.00 og kl. 06.00 er satsen 100%. 

3. LØNNSBESTEMMELSER             
Det gis et generelt tillegg og lavlønnstillegg på hhv. kr 1,30 og kr 2.50, til sammen kr 3,80 pr time, til arbeidstakere som omfattes av denne overenskomst. Tilleggene gis fra 1. mai 2018.

MINSTELØNN
§4.1 
Lønnssatser    Ny sats
Minstelønn o/18 år    Kr 173,32
Arbeidstakere under 18 år    Kr 121,32 (70 % av kr 173,32)

§4.2 Fagarbeidertillegg
Kr. 12,50.

SKIFTTILLEGG
§ 4.3 Grunnlaget for skifttillegget er faktisk timefortjeneste.

MATPENGER
§4.6 Satsen for matpenger kr 86,50

§ 4.7 Diett ved reise / opphold
Nye satser er nå;
Kr 112
Kr 86,50
Kr 144,50

ole_einar_web