Gå til innholdet

JA i uravstemningen i LO/NHO og Spekter/Nettbuss oppgjøret

Transportarbeiderforbundets medlemmer som deltok i uravstemningen LO/NHO og Spekter/Nettbuss har sagt JA til oppgjøret som er fremforhandlet.

Vi fikk ja flertall i begge områdene med en deltagelse på over 50 prosent i denne uravstemningen. Det er vi tilfreds med, sier 2. Nestleder Dag-Einar Sivertsen. Gjennom dette avstemningsresultatet hindres også en storstreik i årets oppgjør i LO/NHO og Spekter/Nettbuss. 

Forbundet har også gjennom denne uravstemningen brukt mye ressurser på å få flest mulig av medlemmene til å stemme. Vi anser uravstemning i tariffoppgjørene som en viktig demokratisk rettighet, så selv om vi er tilfreds med at over 50 prosent ga sin stemme i år, skulle vi selvsagt sett langt høyere tall, sier Sivertsen. I våre ulike tariffområder er det også forskjeller på hvor mange som stemmer og hva de stemmer, men resultatet er ikke til å ta feil av uansett. Vi fikk ja i alle våre tariffområder og sammen med øvrige forbund i LO og LO Stat gir dette et ja resultat også samlet sett, avslutter Sivertsen.  

Dag Einar