Gå til innholdet

Innkalling til ekstraordinært landsmøte 8. mai 2019 er sendt foreningene

Forbundets representantskap vedtok på sitt møte 7. mars 2019 å innkalle til ekstraordinært landsmøte 8. mai 2019 på Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen.

Forbundet sendte i dag innkalling gjennom foreningene. Ekstraordinært landsmøte innkalles i henhold til vedtektenes § 7 i forbindelse med sammenslutningsavtalen som er inngått med Fellesforbundet. Landsmøtet fatter den endelige beslutningen vedr. en sammenslutning mellom NTF og Fellesforbundet. 

Landsmøtet avholdes onsdag 8. mai 2019 fra 11.00 – 17.00 med følgende dagsorden:

  1. Åpning
  2. Godkjenning av samarbeidsavtalen med Fellesforbundet med vedlegg
  3. Nedlegging av Norsk Transportarbeiderforbund
  4. Valg iht. samarbeidsavtalen med Fellesforbundet
  5. Avslutning

Ekstraordinært landsmøtet gjennomføres med de samme delegater som på landsmøtet 2017, ev. vararepresentanter. Der delegater eller vara fra landsmøtet 2017 ikke kan møte, gjennomføres eventuelle suppleringsvalg. Foreningene har fått frist på seg til å komme med tilbakemelding til forbundet på delegatslisten innen onsdag 27. mars, sier 2.Nestleder Dag-Einar Sivertsen. 

Etter 27. mars vil alle delegater få en egen innkalling fra forbundet med informasjon om reise, hotellopphold, selve møtet og annen praktisk informasjon i forbindelse med møtet. Foreningene har fått klar melding om å oppgradere e-postadresser og mobilnummer til sine delegater, da all kommunikasjon til dette møtet vil foregå elektronisk, avslutter Sivertsen. 

Dag-Einar