Gå til innholdet

Informasjon i forbindelse med oppbud i Oppland Transportarbeiderforening

Norsk Transportarbeiderforbund har fått melding fra styret i Oppland Transportarbeiderforening om at fredag 8. mars 2019 ble det tatt kontakt med Namsmannen i Gjøvik hvor foreningen meldte oppbud.

For medlemmene i foreningen blir det ingen endringer i forhold til medlemskapet i Norsk Transportarbeiderforbund og de forsikringsordninger som medlemmene har.
Inntil forbundsstyret i NTF har behandlet videre saksgang ber vi om at tillitsvalgte i klubbene og direkte medlemmer ved behov tar kontakt med forbundet direkte på tlf: 40 64 64 64  eller på mail: oppland@transportarbeider.no