Gå til innholdet

Helgeforbud mot tungtransport på vei i Tyskland i tidsrommet 01.07-31.08 2018.

Forbudet mot tungtransport på søndager og helligdager, utvides til å gjelde også lørdager. Utvidelsen av forbudet gjelder mellom 07.00 og 20.00 på lørdager i Tyskland fra 1. juli til 31. august 2018. Forbudet omfatter kjøretøyer (event. m/henger) med tillatt totalvekt over 7,5t

Oversikt over transporter som er unntatt fra forbudet samt ytterligere informasjon vedr. eventuelle dispensasjon finner dere i vedlagte dokument (Engelsk versjon)