Gå til innholdet

Forhandlingsløsning på Taxioverenskomsten

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Norges Taxiforbund kom gjennom forhandlinger til enighet om revisjon av Taxioverenskomsten for perioden 2018-2020.

Regulert område

I regulert område ( med maksimaltakst fastsatt av konkurransetilsynet) får drosjesjåførene et generel tillegg omregnet i timelønn på totalt kr. 4,42 per time. I dette hovedoppgjøret økes prosentsatsen fra 40,8% til 41,8% 

Uregulert område

Resultatet i uregulert område (områder med fri takstfastsettelse) innebærer et generelt lønnstillegg omregnet i timelønn på totalt kr. 4,60 per time. Prosentsatsen økes med 1,1 prosentpoeng fra lokal lønnssats per 30.04.2018 I dette hovedoppgjøret settes landsgjennomsnittet til 44,8%
Godtgjørelse for inneståelse, vask og vedlikeholdsarbeid Beregningsgrunnlaget øker fra kr. 438,90 til kr. 440,65 per time. 

Annet

Partene er enige om å utrede framtidig AFP-ordning nærmere, og vil ta stilling til saken når utredningen LO/NHO har igangsatt er ferdig. Det er signalisert at utredningen skal være ferdig i løpet av desember 2018. Drøftinger om mulig framtidig AFP-ordning kan i så fall finne sted i mellomoppgjøret 2019.

Protokolltilførsel

Partene er enige om at det er uheldig når offentlige anbud setter maksimalpriser og vilkår som endrer arbeidsforholdene og forringer lønnsomheten i bransjen.

Uravstemning

Resultatet vil nå bli sendt ut på uravstemning til alle medlemmer i taxi-området. 

Uravstemningens perioden er 17/6 kl12:00 til 29/06 kl12:00

Det kan stemmes på "Min Side" eller på link dere får tilsendt på SMS