Gå til innholdet

Forbundet planlegger aktivitetskonferanse i november

Forbundet vil gi foreningene ekstra drahjelp for å skape mer uteaktivitet og få flere medlemmer. Forbundet har allerede spikret tid og sted for konferansen og er godt i gang med å planlegge innhold og gjennomføring. Det blir helgen 9. - 11. november på Gardermoen. Denne konferansen lå i utgangspunktet ikke inne i årsplanen til forbundet, men en omdisponering innenfor samme type aktiviteter av eksisterende midler i budsjettet for 2018 gir en flott mulighet til å gjennomføre dette tiltaket.

Kick-start for flere aktiviteter

Det bekrefter 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen. 

– Det er helt klart ingen bekymringer rundt forbundets økonomi. Denne har en svært positiv utvikling, men vi skulle gjerne sett for oss at mere budsjetterte midler ble brukt på aktiviteter uten i foreningene. Vi har jo ingen ambisjon om å drifte oss rike med store overskudd. Det vi ønsker er mer aktivitet ute blant medlemmene, og da har vi mulighet til å gi en ekstra boost til å sette i gang aktiviteter gjennom en slik konferanse vi nå planlegger, påpeker Sivertsen. 

 

Kan bli en ny hverdag neste år

Etter det nettsiden erfarer er det på kurs og skolering, samt på verveaktivitet at det har blitt omsatt færre midler enn det opprinnelig var budsjettert for, uten at Sivertsen ønsker  å peke på  noen enkeltårsaker til hvorfor og hvordan dette eventuelt har oppstått. 

– Vi må heller være konstruktive på hva vi kan gjøre for å få opp aktiviteten ute. Det er nettopp her denne helgesamlingen kommer inn. Det gjør at vi også kan ta opp viktige temaer som tariffpolitikk, verving, kursing og Fellesforbundet-prosjektet for å nevne noe. Vi må jo også forberede våre tillitsvalgte på at det kan bli en ny hverdag fra 2. halvår 2019 dersom vi blir en del av Fellesforbundet, sier han. 

 

Opp mot 200 deltagere

Høstens planlagte studielederkonferanse vil også bli lagt til den samme helgen, slik at hele fredagen vil gå til denne, mens lørdag og søndag vil være avsatt til aktivitetskonferansen. 

– Når det gjelder hvem som kan delta på konferansen vil vi ta utgangspunkt i bransjefordelingen fra bransjekonferansen i vår. Våre bransjeråd er en viktig brikke i dette, i tillegg våre foreninger, samt om det er ekstra engasjerte tillitsvalgte som skal inviteres i tillegg. Trolig snakker vi om opp mot 200 deltagere lørdag og søndag som samles til en stor faglig møteplass. Det blir en del færre på studielederkonferansen som har sine fast oppsatte deltagere. Vi kommer selvsagt til å ha kontakt med våre foreninger gjennom nærmere informasjonsutveksling, men vi ber allerede nå om at datoen merkes av i kalenderen, sier han. 

Målet med konferansen er i hvert fall krystallklart fra forbundets side.

–  Vi må få mer aktivitet ute blant medlemmene i foreninger og klubber, sier en optimistisk Dag-Einar Sivertsen til Transportarbeideren. 

 

Fakta

• NTF innkaller til konferanse for å skape mer aktivitet i foreningene

• Konferansen vil bli arrangert lørdag og søndag, den 10. og 11. november i år. 

• Stedet blir Thon Hotel Oslo Airport.

• NTF anslår antall deltagere til å bli mellom 150 og 200.

• Studielederkonferansen vil bli avholdt fredag 9. november.

• Konferansen finansieres av eksiterende midler som er budsjettert til slike typer aktiviteter.

• Endelig program og påmeldingsfrister er ennå ikke klare.

dag-einar_web