Gå til innholdet

Brev fra NTF og YTF til samferdselsminister Jon Georg Dale

Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet har i dag sendt felles brev til samferdselsminister Dale om forslaget til mobilitetspakke 1 fra EU. Forbundene ber regjeringen om fortsatt ha en aktiv holdning ovenfor EU og støtte våre krav ovenfor Europaparlamentet.

Forbundene påpeker at det til tross for noen forbedringer i forslaget fra EUs ministerråd, er mye som fortsatt mangler, er uklart og må forbedres i regelverket for å få en rettferdig transportsektor i Europa.
  • Forslaget vil fortsatt føre til betydelig sosial dumping i Norge og ellers innen transportbransjen i Europa. Det vil ikke føre til rettferdige og gode arbeidsvilkår for Europas yrkessjåfører, sier forbundsleder Lars M. Johnsen. 
I forslaget står det at sjåførene skal regnes som utstasjonert når de utfører tredjelandstransport, men de vil være utstasjonert i det landet tredjelandstransporten starter. 
  • Dersom et latvisk selskap har en grenseoverskridende transport fra Latvia til et annet land i EU-/EØS-området, regnes ikke sjåføren som utstasjonert og transporten kan skje på latviske lønns- og arbeidsvilkår. Det samme gjelder ved en eventuell retur. 
Dersom selskapet derimot har et etterfølgende transportoppdrag, tredjelandstransport, skal sjåføren regnes som utstasjonert i det første landet en slik transport starter, og for alle etterfølgende oppdrag. For eksempel vil en sjåfør i et latvisk selskap som har levert et lass i Tsjekkia og får et nytt oppdrag fra Tsjekkia til Sverige være utstasjonert i Tsjekkia og ha tsjekkisk lønn for alle etterfølgende oppdrag, også oppdrag fra Sverige til Norge og fra Norge til Frankrike osv. Denne ordningen vil føre til fortsatt betydelig sosial dumping og ikke være lett å kontrollere, forklarer Johnsen.

Ministerrådets forslag har heller ikke tatt med forslag som tidligere har vært fremmet om at kjøretøyet skal tilbake til hjemlandet minst hver fjerde uke, at arbeidsgiveren må betale hjemreise for sjåførene og kvalitetskrav til overnatting i forbindelse med ukehvilen.

Forbundene ber regjeringen følge opp disse kravene gjennom sine kanaler ovenfor Europaparlamentet.