Gå til innholdet

Bransjerådet for buss i NTF er forbannet på utviklingen av Bussbransjeavtalen (BBA)

Bransjerådet gjennomførte møte i Stockholm 2.-4. april hvor mange saker i bransjen ble drøftet, deriblant utviklingen av Bussbransjeavtalen. Etter fjorårets hovedoppgjør og årets mellomoppgjør mener bransjerådet at den negative utviklingen av BBA fortsetter. Bransjerådet i NTF har laget en uttalelse for å markere starten på den viktige kampen som nå må gjennomføres i forbindelse med hovedoppgjøret 2020. Bussjåførene er lei av at arbeidsgiverne løper fra sitt ansvar. Nok er nok og vi er klare til kamp i 2020!

Uttalelsen er som følger:

Bransjerådet for buss i Transportarbeiderforbundet (NTF) er forbannet og maner til tariffkamp i 2020!

Når bussbransjeavtalen (BBA) ble opprettet for over ti år siden, var det enighet mellom partene at lønnen i BBA skulle opp på linje med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Avtalen skulle også bidra til å øke statusen og rekruttering til bransjen.

Bransjerådet for buss i NTF mener arbeidsgiverne gjennom mange tariffoppgjør har løpt fra ansvaret med å bidra til å bringe lønna i avtalen opp på det nivå partene har vært enige om.  
Målet om status og rekruttering kan bare nås hvis lønna heves betraktelig i BBA. Da slipper bransjen å bekymre seg for mangelen på tusenvis av bussførere i årene som kommer. Arbeidsgiverne kan ikke lenger bare satse på å rekruttere blant pensjonister og utenlandske aktører.
 
Nå sier vi nok er nok! For å nå målet om lønnsnivået i Bussbransjeavtalen og intensjon om status og rekruttering, må det mannes til kamp i 2020 oppgjøret! 

Bussjåførene ligger ut i fra dagens nivå på gjennomsnittlig industriarbeiderlønn minst 20 kroner i timen under dette.

Bransjerådet vet at det er stor kamp og streikevilje blant medlemmene i bussområdet. Mange er forbannet på den negative utviklingen av BBA i flere oppgjør.  
Vi er klare til kamp og vil ikke akseptere noe annet en at intensjonen med bussbransjeavtalen blir tatt på alvor av arbeidsgiverne i tariffoppgjøret i 2020.