Gå til innholdet

Beltekampanjen i buss - 12 339 passasjerer brukte bussbelte

751 busspassasjerer satt uten belte, hvorav 569 ble ilagt gebyr, i Statens vegvesens landsdekkende kontroller av beltebruk i buss i forrige uke.

De resterende 182 passasjerene som satt usikret ble ikke ilagt gebyr på grunn av usikker observasjon. De usikrede hører likevel til mindretallet – hele 12 339 passasjerer hadde husket å feste beltet.  

- Mange er flinke til å huske beltet, men vanen sitter ikke like godt hos alle. Vissheten om at du kan bli kontrollert, gjør at du lettere husker beltet. Da har kontroll en viktig effekt på trafikksikkerheten, også for de som ikke blir kontrollert, sier 2. Nestleder Dag-Einar Sivertsen i Transportarbeiderforbundet. Forbundet er fornøyd med kampanjen som vil  fortsette gjennom våren, i sosiale medier og som kinoreklame. Dette er et samarbeid mellom blant annet oss og Statens Vegvesen, ifølge Sivertsen.

Viktig trafikksikkerhetstiltak
I 2018 ble nær 22 000 busspassasjerer kontrollert for beltebruk. 26 prosent av de som har opplevd beltekontroll, oppgir at de har begynt å bruke belte i buss, viser en undersøkelse fra Statens vegvesen. 

- De aller fleste av oss vet at det er påbudt å bruke belte også på bussen. Det er vanene som henger etter og som vi ønsker å påvirke i mer trafikksikker retning. Her er ikke minst bussjåføren en viktig rollemodell, sier Sivertsen.  

I de totalt 921 busskontrollene som ble gjennomført i forrige uke, var det sju av bussjåførene som satt usikret. Fire av dem ble ilagt gebyr, noe som viser at sjåførene også må ha fokus på beltet og sikkerheten dette gir, påpeker Sivertsen. 

Fest noen du er glad i
De unge tar mest buss og er de dårligste beltebrukerne. Unge i alderen 15-29 år er derfor hovedmålgruppen for Belte i buss-kampanjen. 

- I den nye kampanjefilmen ønsker vi å sette beltet inn i et større perspektiv. Vi ser ulike mennesker som fester beltet på hverandre, og på den måten viser omsorg for dem de har rundt seg, samtidig som de hjelper hverandre å huske beltet, sier Sivertsen.

Statens vegvesen og Transportarbeiderforbundet ønsker å komme så tett på brukssituasjonen som mulig. For det er i bussen det skjer – det er der valget om å feste eller ikke feste beltet, blir tatt.

- I bilen er beltet nå en godt innarbeidet vane. På bussen trenger vi hele tiden påminnelser. Samtidig kan vi alle sammen minne hverandre på at beltet må på – også på bussen for alles sikkerhet, avslutter 2. Nestleder Dag-Einar Sivertsen i Transportarbeiderforbundet.

Husk belte i bussen _ Statens vegvesen