Gå til innholdet

Avtalen og dokumentene om sammenslutning mellom Norsk Transportarbeiderforbund og Fellesforbundet

Som kjent ble følgende enstemmig vedtatt av Forbundsstyret den 15. november 2018 i et ekstraordinært forbundstyremøte: "Samarbeidsavtalen/avtale om en sammenslutning mellom Norsk Transportarbeiderforbund og Fellesforbundet godkjennes og legges til grunn for videre debatt og beslutning i de to forbund".

Forbundsstyret i Norsk Transportarbeiderforbund vil, etter Fellesforbundets behandling i sitt representantskap den 27. februar, be representantskapet om å innkalle til ekstraordinært landsmøte i Norsk Transportarbeiderforbund den 8. mai 2019 i henhold til vedtektenes § 7."

Dagen etter, den 16. november, ble representantskapet orientert om avtalen bakgrunnsdokumentene, samt at signeringen ble gjort i forbindelse med dette ekstraordinære representantskapsmøtet. 

I en kommentar til avtalen sier forbundsleder Lars Johnsen:
"Norsk industri, transportsektoren og annet næringsliv gjennomgår enorme endringer. Da er det vår plikt å være på dekk med løsninger som svarer på utfordringer som deregulering, sosial dumping og landegrenser som viskes ut. Skal vi ha en fagbevegelse som kan forme dette landets fremtid, må vi tenke kollektiv styrke og kraft.

Dette er en god avtale både for Norsk Transportarbeiderforbund og Fellesforbundet. Som et felles forbund vil vi organisere hele logistikkjeden fra og med industrien til forbruker og fra forbruker tilbake til industrien. Vi vil kunne samarbeide og støtte hverandre for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene og i fellesskap styrke kampen mot sosial dumping i bygg, anlegg, veitransport, havner, restauranter, på lager-/terminaler og i de øvrige sektorer i det nye Fellesforbundet."

I linkene kan du se selve avtalen og grunnlagsdokumentene.