Gå til innholdet

Anbefaler sammenslåing

På forbundsstyremøte i Fellesforbundet vedtok man, mot en stemme, å innstille på sammenslåing med Norsk Transportarbeiderforbund.

Det er gjort en grundig jobb med å utforme avtalen som nå blir anbefalt, sier leder i Fellesforbundet Jørn Eggum. 

Jeg er glad for at et forbundsstyret er så tydelige på at avtalen bør godkjennes, fortsetter han. 

Nå er det opp til representantskapet 27. februar, men dette var et viktig steg på veien mot er enda sterkere forbund, avslutte Eggum.

jorn-eggum