Gå til innholdet

Slik melder du deg ut

Du melder deg ut på Min Side

Logg deg inn på min side her: 
(Bruk kommentarfeltet)

Husk at ved en utmelding mister du rimelige og markedsledende forsikringer, ulike medlemsfordeler, økonomisk støtte til utdanning, faglig utvikling og tilgang til juridisk bistand ved arbeidsrettslige spørsmål.

Du kan få redusert/ingen kontingent om din arbeids- og/eller privatsituasjon endrer seg.

Les mer om fordeler ved medlemskap og status som gir rett til endring av kontingent.

NB! Utmeldingen gjelder fra den første i påfølgende måned.