Gå til innholdet

Vurderer du å melde deg ut?

Det er ulike årsaker til å melde seg ut av sitt forbund. Det kan være jobbskifte, livsendringer og økonomiske forhold. Les mer om hvilke muligheter du har for å søke om fritak, hvilke fordeler du mister og hva du skal gjøre om du skifter jobb.

Du mister:
Tilhørigheten til en sterk organisasjon som kjemper for dine lønns- og arbeidsvilkår
Tilgangen til jurister som bistår ved arbeidsrettslige spørsmål
Faglig utvikling gjennom kurs/konferanser
Økonomisk støtte til utdanning
En rekke andre medlemsfordeler gjennom LOfavør 
Forsikringene som er knyttet til medlemskapet ditt, blant annet Norges beste innboforsikring

Du kan få redusert kontingent om du:
Er arbeidsledig 
Går på arbeidsavklaringspenger
Er i ulønnet svangerskapspermisjon
Er permittert ufrivillig
Blir uføretrygdet
Går av med AFP eller alderspensjon

Jobbskifte og overgang til annet LO-forbund
Spør medlemsservice om rutinen ved bytte av forbund.

Kontakt
Medlemsservice: Telefon: 40 64 64 64, e-post: ntf@transportarbeider.no