Gå til innholdet

Vurderer du å melde deg ut?

Det er ulike årsaker til å melde seg ut av sitt forbund. Det kan være jobbskifte, livsendringer og økonomiske forhold. Les mer om hvilke muligheter du har for å søke om fritak, hvilke fordeler du mister og hva du skal gjøre om du skifter jobb.

Hva skjer hvis jeg melder meg ut?

Du mister:

Tilhørigheten i en sterk organisasjon som kjemper for dine lønns- og arbeidsvilkår
Tilgangen til jurister som bistår ved arbeidsrettslige spørsmål
Faglig utvikling gjennom kurs/konferanser
Økonomisk støtte til utdanning
En rekke andre medlemsfordeler gjennom LOfavør (med lenke)
Forsikringene som er knyttet til medlemskapet ditt, blant annet Norges beste innboforsikring, LOfavør kollektiv hjem

Du kan få redusert kontingent om du:

Er arbeidsledig 
Går på arbeidsavklaringspenger
Er i ulønnet svangerskapspermisjon
Er permittert ufrivillig
Blir uføretrygdet
Går av med AFP eller alderspensjon

Jobbskifte og overgang til annet LO-forbund

Spør medlemsservice om rutinen ved bytte av forbund.

Kontaktinformasjon

Medlemsservice: Telefon: 40 64 64 64, e-post: ntf@transportarbeider.no