Gå til innholdet

Medlemsfordeler

HELP advokatforsikring

Gjennom medlemskap hos oss ønsker vi å kunne bidra med trygghet i privatlivet ditt om noe skulle skje. Forsikringen gir deg gratis juridisk rådgivning og bistand ved privatrettslige saker som skilsmisse, arv, barnefordeling, nabotvister, førerkortbeslag mm. Forsikringen gjelder for deg som medlem, din ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Ved tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i Norsk Transportarbeiderforbund. Som medlem hos oss betaler du ingen egenandel ved bruk av denne forsikringen. Få advokathjelp til:

  • Kjøp
  • Familie
  • Netthets og ID-tyveri
  • Arv
  • Eiendom
  • Naboforhold etter jordskifteloven
  • Leie/utleie av fritidsbolig
  • Førerkortbeslag ved privat kjøring (ikke ved rus eller fartsovertredelse)

 

"Jeg er kjempefornøyd med advokathjelpen jeg har fått hver gang. Jeg har ikke råd til advokat utenom, så jeg hadde nok hatt en annen hverdag om dere ikke hjalp meg. Tusen Takk."
Tilbakemelding fra NTF-medlem

 

LOFavør

Fordelen ved å være mange er mange. LOfavør er fordelsprogrammet for deg som er organisert i et LO-forbund. Med over 900 000 medlemmer har vi kraften til å forhandle frem gunstige og trygge avtaler for deg i privatlivet. Noen av fordelene får du automatisk når du melder deg inn. Andre fordeler er tilgjengelige til gunstig medlemspris som du kan benytte hvis du vil. LO favør innboforsikring. Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret. For yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden, gjelder innboforsikringen bare når medlemmet oppholder seg i Norden. For yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden er forsikringssummen begrenset oppad til kr. 200 000,-. LO favør Grunnforsikring gir økonomisk førstehjelp ved dødsfall. Den dekker dødsfall i fritid eller arbeidstid over hele verden. LO favør Fritidsulykkesforsikring dekker medlemmets død eller varig medisinsk invaliditet etter ulykker i fritida. Behandlingsutgifter til lege eller tannlege dekkes ikke utenfor Norden. gjelder i Norden og gir en erstatning og /eventuelt behandling etter ulykke og dødsfall som skjer i fritiden

Med LO favør Reiseforsikring er du forsikret på reiser året rundt med inntil 70 dager per reise. Forsikringen gjelder også for din ektefelle/samboer og barn under 20 år, og gjelder uavhengig av om dere reiser sammen eller hver for dere.

Les mer på LOFavør