Gå til innholdet

Hva koster det?

Medlemskontingenten beregnes ut fra lønnen din, men koster aldri mer enn 1000 kroner i måneden. For de fleste vil det være betydelig mindre! Er du student eller lærling betaler du mindre enn 300 kroner per kvartal og får de samme fordelene som et vanlig medlemskap. Fradrag på selvangivelsen Husk at du også kan få inntil 3850 kroner i fradrag i året for medlemskontingenten i selvangivelsen (les mer om fradrag på Skatteetaten). Hvis du også tar hensyn til alle fordeler du oppnår som medlem, vil du raskt finne ut at det lønner seg å være organisert.

Som medlem må du betale en organisasjonskontingent som beregnes i prosent av brutto lønn, men slik at det ikke beregnes kontingent for bruttolønn ut over kr 42.425,- per måned (fra 1. september 2018). Prosentsatsen utgjør i gjennomsnitt 1,7 prosent. I tillegg betaler alle medlemmer en forsikringskontingent på kr 234,- per måned (fra 1. januar 2018), som dekker alle forsikringer. De som har reservert seg mot forbundets kollektive reiseforsikring, betaler kr 151,- pr måned.

Drosjesjåfører har egne satser. Beregningsgrunnlaget for 2018 for prosentkontingenten er for drosjesjåfører heltid på kr. 31.215,- , drosjesjåfører deltid på kr. 15.607,50,- 

Studentmedlemskap tilbys studenter på universitets- og høgskolenivå. Minimumskravet for å kunne organisere seg er at studiet anses som hovedbeskjeftigelse, minimum 10 vekttall per år, og at inntektsgrensen følger Statens lånekasse for stipendandel. På innmeldingsskjemaet må studieretning og studiested bekreftes.

Kontingenten inkluderer rett til juridisk bistand i arbeidsforhold, forsikringer (se vilkår for studenter) og andre medlemsfordeler (fagblad, kursdeltakelse etc). Studenter uten arbeidsinntekt betaler en kontingent på kr 299,- per kvartal. Kontingenten inkluderer HELP advokatforsikring

Fordi vi er størst kan vi forhandle frem de beste lønns- og arbeidsvilkårene, flere lærlingeplasser, trygghet for fast arbeid og sammen kan vi jobbe for stabile og trygge arbeidsplasser også i fremtiden. 
Lærlinger tilbys et medlemskap som koster kr 100,- per år og som inkluderer alle rettigheter. I tillegg må lærlinger betale kr. 58,- per måned til HELP advokatforsikring.

Som elev er det lurt å melde seg inn i Norsk Transportarbeiderforbund.
Elevmedlemskap er gratis og tilbys elever i videregående skole (allmenfaglig linje, handelsskole eller yrkesfag grunnkurs VK1 og 2, og folkehøgskoler).
Ved innmelding må elever legge ved dokumentasjon som bekrefter studiested og studieretning.

Elevmedlemskap retter seg mot skoleelever under 18 år med bijobb innenfor forbundets organisasjonsområde. Dette omfatter i dag bare avisbud som betaler kr 25,- per måned i kontingent.
Ved innmelding må elever legge ved dokumentasjon som bekrefter studiested og studieretning.

Arbeidstakere med medlemskap i annet fagforbund i LO, gis anledning til bimedlemskap i forbundet. Bimedlemmer unntas fra forbundets forsikringsordning under forutsetting av at de er dekket gjennom sitt hovedmedlemskap i annet LO forbund. Bimedlemmer betaler ordinær organsisasjonskontingent. Forsikringskontingenter tilbakebetales en gang per år.

Pensjonister har ikke mulighet til å melde seg inn, men som pensjonist bør du likevel videreføre medlemskapet til en redusert pris, for å beholde de gode forsikringene du har i medlemskapet ditt. 

Arbeidsledige og permitterte betaler redusert pris for medlemskapet sitt samtidig som de beholder alle forsikringene sine og alle de andre gode medlemsfordelene.