Gå til innholdet

LOfavør

Fordelen ved å være mange er mange. LOfavør er fordelsprogrammet for deg som er organisert i et LO-forbund. Med over 900 000 medlemmer har vi kraften til å forhandle frem gunstige og trygge avtaler for deg i privatlivet. Noen av fordelene får du automatisk når du melder deg inn. Andre fordeler ligger der som et tilbud du kan benytte hvis du vil.

Som medlem er du dekket av flere gode forsikringer. Og fordi de gjelder kollektivt for alle medlemmer, betaler forbundet lave forsikringspremier. 

LO favør Kollektiv Hjem er en innbo- og løsøreforsikring. Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret.

For yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden, gjelder LO favør Kollektiv Hjem-forsikringen bare når medlemmet oppholder seg i Norden. For yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden er forsikringssummen begrenset oppad til kr. 200 000,-.

LO favør Grunnforsikring gir økonomisk førstehjelp ved dødsfall. Den dekker dødsfall i fritid eller arbeidstid over hele verden.

LO favør Fritidsulykkesforsikring dekker medlemmets død eller varig medisinsk invaliditet etter ulykker i fritida over hele verden. Behandlingsutgifter til lege eller tannlege dekkes ikke utenfor Norden.

LO favør Reiseforsikring er du forsikret på reiser året rundt med inntil 70 dager per reise. Forsikringen gjelder også for din ektefelle/samboer og barn under 20 år, og gjelder uavhengig av om dere reiser sammen eller hver for dere

 

Relatert informasjon