Gå til innholdet

Studielederkonferanse

Dato: 09.11.2018 - 09.11.2018
Tid: 11:00 - 17:00
Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Forbundet inviterer studieledere og foreningsledere til Studielederkonferansen

Konferansen avholdes på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen.

Reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter AOF's satser.

Frist for å melde på deltakere er 30.september 2018.

Programmer for vil bli sendt ut til deltakerne i forkant av konferansene.