Gå til innholdet

Skiftplanskurs

Dato: 16.11.2018 - 18.11.2018
Tid:
Sted: Olavsgård Hotell

Oslo og Omegn Bussarbeiderforening holder kurs i arbeidstidsplanlegging rammerfor skift- og turnusarbeid

Etter endt kurs skal deltakeren:

  • Ha reflektert over og drøftet sentrale problemstillinger knyttet til arbeidstidsplanlegging
  • Ha kjennskap til helse- og velferdsmessige sider ved skift/ turnusarbeid
  • Ha kjennskap til lov og avtaleverk på dette området

Kurset er åpent for alle LO- medlemmer.

Påmelding innen 2. november til OOBF eller ditt lokale klubbkontor. 

E-post: oobf@transportarbeider.no
Tlf: 40 100 406 

Relatert informasjon