Gå til innholdet

Nordisk avfallskonferanse

Dato: 05.04.2019 - 07.04.2019
Tid: 12:00
Sted: Scandic St. Olavs Plass, Oslo

Det er nå klar for årets Nordiske renovasjonskonferanse, som vil avholdes i Oslo. Før påmelding må den enkelte avklare dette med sin respektive forening da det er de som må betale kostnadene for konferansen, tapt arbeidsfortjeneste og reise.

DEN NORDISKE MODELLEN OG HVORDAN MØTE FRAMTIDEN I AVFALLSBRANSJEN
  • Organisering av arbeidstakere, trepartssamarbeid og hvordan få opp organisasjonsgraden
  • Fagopplæring og kompetanseutvikling i arbeidslivet med fokus på gjenvinningsfag og transportfag
  • HMS, trygge arbeidsvilkår og bruk av standarder ved konkurranseutsetting
  • Medvirkning og teknologisk utvikling i den sirkulære økonomien; hvordan øke gjenvinningsgraden og samtidig sikre gode, trygge jobber
  • Internasjonale trender og framtidsperspektiver

Konferansen starter med en ekskursjon til et av Europas mest moderne sorteringsanlegg for husholdningsavfall, og avsluttes med landrapporter fra deltakerlandene, hvor deltakerne inviteres til å kommentere temaene som tas opp på konferansen. Se vedlagt program

Link til påmelding:

https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/nordiskrenovasjonskonferanse2019/register