Gå til innholdet

Mangfold & Likeverdkonferanse

Dato: 05.04.2019 - 07.04.2019
Tid:
Sted: NTF Brugt. 19

Forbundets Mangfold & likeverds utvalg inviterer foreningene til å melde på deltagere til Mangfold & Likeverdkonferanse

Forbundets Mangfold & likeverds utvalg inviterer foreningene til å melde på deltagere til Mangfold & Likeverd konferanse.

NTF `s lokaler i Brugata 19, fra fredag 5. april kl. 14:00 til søndag 7. april kl. 13.00

På konferansen vil det skje mye, men for å nevne noe, så vil Lars Johnsen fortelle om prosessen vedrørende eventuell sammenslåing med Fellesforbundet.
Onur Safak Johansen fra LO vil blant annet innlede om integrering på papiret og i praksis. Vi får også besøk fra Felles Forbundet som vil fortelle om deres arbeid med likestilling. På søndagen skal det velges nytt utvalg for Mangfold & Likeverd.

På lørdag kl. 16.00 vil en guide ta oss med på en 3 timers vandring langs Akerselva og fortelle oss om industri og arbeiderkultur, inklusive et "vannhull".
Gi beskjed i foreningen når du melder deg på kurset, om du IKKE vil være med å vandre.

Frist for å melde på deltakere er 15. mars 2019

Påmeldingene sendes av foreningene til: kurs@transportarbeider.no

NB! ALLE påmeldinger skal gå samlet gjennom foreningene !

Reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter AOF `s satser.

Vi har 25 plasser til kurset og vi ber foreningene sende inn forslag på deltagere i prioritert rekkefølge. Hver forening kan prioritere inntil tre fra sin forening, medlemmer som har verv i Utvalget for Mangfold og Likeverd sentralt regnes ikke med i prioriteringen.

Gi beskjed om eventuelle allergier.